Pekkas minsta fisken tävling 2021

Pekkas minsta fisken tävling 2021Skicka in en anmälan på minsta ädelfisken du fått med bild samt uppgift om vikt

(2 decimaler) datum. Fångstplats, namn på vittne samt gärna vad du använde för bete etc.


Anmälan ska antingen skickas via vår facebooksida eller till

urban.henriksen@outlook.com


Fisk som man vill anmäla till tävlingen måste vägas på en våg som är godkänd för storfiskregistrering, (2 decimaler) samt bevittnas av ett oberoende vittne, (duger inte med fiskekompisen utan fråga någon annan som är vid sjön) fotograferas på ett sätt så att storleken framgår tydligt. Vi förbehåller oss rätten att diska tveksamma bidrag.


Om våg saknas och tiden på dygnet är lämplig kan man knacka på hos Urban vid kort automaten där det finns våg.


Årets största minsta fisk belönas med 2 fria dagkort årets näst minsta fisk med 1 dagkort

1.Niklas Linnerfalk 12/12 -21 0.25 kg

2.Jonny Jansson 17 jan 0.289 kg 17/1 -21

Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart=Hubo-kojan abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling

Copyright 2012 © All Rights Reserved