Intropris största fisken tävling 2017

Intropris största fisken tävling - Största fisken i Långsjön 2017


Se resultatet för Berras största fisken tävling 2016 här


Skicka in en anmälan på största fisken du fått med bild samt uppgift om vikt (2 decimaler) datum. fångstplats, namn på vittne samt gärna vad du använde för bete etc.

anmälan ska antingen skickas via vår facebooksida eller till

urban.henriksen@outlook.com


Fisk som man vill anmäla till tävlingen måste vägas på en våg som är godkänd för storfiskregistrering, (2 decimaler) samt bevittnas av ett oberoende vittne, (duger inte med fiskekompisen utan fråga någon annan som är vid sjön) fotograferas på ett sätt så att storleken framgår tydligt. Vi förbehåller oss rätten att diska tveksamma bidrag.


Om våg saknas och tiden på dygnet är lämplig kan man knacka på hos Urban vid kort automaten där det finns våg.


Varje person tävlar endast med sin största fisk, dvs ej fler priser till samma person.


Årets största fiskar kommer att belönas med pris.

1. Hasan Misto 11,33 kg 19/10 - 17

2. Damhat Shitko 10,41 kg 12/10 - 17

3. Vasile Eusebiu Diaconu 10,22 kg 29/10 - 17

Harry 8,20 kg 6/8 - 17

Fredrik Landström 8,17 kg 13/5 - 17

Mario 8.07 kg 17/8 - 17

Antti Heinonen 7.34 kg 15/5 - 17

Fadi Fadel 7,14 kg 29/4 - 17

Kenn Westrin 7,05 kg 13/5 - 17

Harry 6,83 kg 7/5 - 17

Niklaus Storås 6,80 kg 9/5 - 17

Magnus Simonsson 5,98 kg 8/5 - 17

Alexandru Eduard 5,55 kg 30/4 - 17

Harry 5,30 kg 14/4 - 17

Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart=Hubo-kojan abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling

Copyright 2012 © All Rights Reserved