Kurdiska / Kurmancî

Şertên/Qaîdên girtina masîya li Hubo-Långsjön


Mirovên kû masîyan bigre li Hubo-Långsjön, berpirsiyarên qaîdaye/Şertane.


Karta masîya


Mirovên kû qarta masîyan imze kirîye, hemû şertên wê qebûl dike. 


Qarta masîya şexsîye û pêwîste bi nasnamê bê tecîlkrin, mafê mirov heye kû bi         yek (1) şewka masîya, sê (3) masîyan bigre bi yek qartê. Eger yek buxwaze bi çend şewkên dinê bigre, pêwîste kû herî zêde heta sê (3) şewkan bi kar bênin. Herî zêde 3 qartan mirov dikare di 12 saetan de bi kar bîne serê şexsan.


Zarokên kû heta 12 salî bi qarta dê an bav kare masîyan bigre 1 rod per zarok.


Ew jî bi şertên kû zarok bi xwe şewka xwe ya masîya bavêje, bigre û bikşîne, ji ber wê çendê wek kû dê an bav masî girtine hesêpkirin. Lê go em bibînin ew zarok nikaribe bi wî şewka dikari be masîyan bigre weke kû dê an bav dibêje kû zarok digre. Wî çaxî em cezakî bi yek hezar (2000kr) kronî qut dikin her serê şewkan, ji ber kû bi şewkên zêde hatine girtin, ew ceza jî dê an bav re tê qutkirin.


Ji 14 gulanê 2017 û pêde, ev şert derbast dibin. Mirov herî zêde dikare sê (3) qartên masîyan di hundirên 12 saetan de bikar bînin. Eger mirovek zêdeyî sê (3) qartan hûr bike, her sê qartên kû hebin jî dişewute û ew mirov dikare bibe sedema kû ceza jêr qutbikin, ji ber kû gellek çengal/derzîya şewkan  bi kar anîne


Karta 12 saetan


Qarta 12 rojîyê şexsîye saet, û destpêkirina masîyan, pêş û paşnav, herem û telefona şexsî, divê bê nivîsandin. Qart ji bona 12 saetan derbast dibe. Ji naha û pêda 2016-08-15 emê cezakî dî qut bikin, dema kû kontroll çê bibe û ew qarta masîyan ne rast hatibê dagirtin, ew mirovê bi 200kronî ceza bibe. Ew ceza jî, ji 2017.01 01 ewê bilind bibe heta  500kronî.


Pelikê kirîyarî û şexsî, ya deh (10) 12 saetan


Ew jî şexsî'ne, û çê nabe kû bide wekî'dî/hina'dî (mirov'na dî). Ew jî gorî şertên banî/jor derbast dibin. Li rûpela me'ya agahdarî mêze bikin.


Pelikê kirîyarî yê şîrketan, ya bîst û pênc (25)  12 saetan


Bi taybetî ji bona şîrketan, komela'n anjî bi grûbare, ew tên belavkirin ji endam û karkerên wan're. Li rûpela me'ya agahdarî mêze bikin.


Bi hevre masî girtin û li hev miqatebûn


Paragrafê §25” – Bi hevre masî'girtin le mirov mafê we heya navberê şewkên  we  5 metra valayî hebe. Mafê mirovê kû pêşî cîgritin heye. Eger gellek masîvan li eynî cîyê masî bigrin, divê kû hemû çengelên/şewkên xwe rast bavîjin golê ji cîyên cî.  Mirov nikare cîh ji bona wekî dî kû hîn nehatine anjî duvre werin veqetîne. Yê kû pêşî hatine, heq li wî dikeve ji bona ew cîya. Eger mirovek ji zêdeyî yek qartê kirî be, divê kû ew mirov li eynî cîh hemû çengelên/şewkên xwe bi kar bîne. Mirovek nikare 2 qartan li 2 cîyan bi kar bîne.


Xanîk ji bona hemû mirovên kû qartên masîya kirîne


Xanîk ji bona hemû masîvanane, û hemû divê kû li hev bikin. Kesê pêşî hatibe nikare ji masîvanên dinê're bêje tu nikare li vir masî bigre anji bimîne. Daxwazîya me ji grûbên kû qarta masîya ne'kirîbin, hurmetê bidin wan masîvanên kû qart kirîne û rê ji wan're vekin weke mafên wa. Yek îstîsnayê wek kaîde, xanîkê Karl Hedin-kojan her dem sipariş/veqetandin kirîye di salnamê da dîyarê.


Masîyên kû carek hatibe girtin


Eger mirovek kû masîyê gi hatibe girtin dîsa bera avêde, weke kû ew masî hatibe girtin, tê hesêb kirin, ji wan hersê (3) masîyên kû heqê mirov heye. Yahnî yek (1) qart yek (1) şewk, sê (3) masî (Regnbåge, Öring, Röding)


Xwarin û avêtina ber masîyan qedexeye


Ew jî, ji bo na wek tiştên nexweşîya dernekevin û bi taybetî paqişkirina ava golê weke kêmbûna oxsîjenê.


Cilê weke balonê anjî qeyix/keştî nayên bi kar'anîn


Dema masî girtina mirov divê ji ser ax û erdê be, lê mirov dikare bi cizme di nava avê di'kare raweste û masîyan bigre.


Cezayê dema kû bê'kanûnî bike û şertên wê


Dema kû yek xwarinê bavêje ber masîyan,  500:- ceza û qarta mirov dişewute


Lewutandin, ceza paqijkirinê  1000:- alternativ gilîhkirina Polîs


Ne rast nivîsandina qarta masîya kû agahdarîyên kêm dagirtibê ji tarîxa 2016-08-15.   bi 200:- bilind bibe  500:- 2017.01.01


Pêrê kû ne hatibe dan, eger ji bîr'kiribin (qart ne hatibe dagirtin) xercakartê + 500.-  allternativ bi qaçaxî masî girtin.


Masî zêde girtin li gora hejmarê nebe (heta 3)  2000:- cezaye û ji bonî her serê masîyakî zêde girtin 2000:- cezaye.


Kû çengelên/şewkên zêde be 2000:- cezaye, serên her çengelan/şewkan


Ji cîyên qedexeyîya girtina masîyan 1000:- cezaye


Masî girtina bi qeyix/keştî, balon û cîlên hewa dagirtî qedexeye - caza wê  4400:-


Bi dizî (veşartî) masî girtin


Hemû amûrên te yên masîyan, ji te digrin û gilehê te li cem Polîs tê kirin û tazmînat wê ji te bê stendin.


Te zerar dayi'be der dora xwe (hevîrdorê) cîyê masîya û agahdarî kêm be


Qarta te'ya masîyan dişewute, tazmînat li te vebe, carek dinê tu nikare were masîyan li vir bigre û mahkeme li dikare vebe.


Mafê/Heqqê me heye kû em dest bidin ser qarta te ya masîyan, mirovan ji der û dora golê qedexe bikin, Mirovên kû li gor Şert û qaîdên me neçin û bêhurmetîyê bike li hember masîvanên dinê.


Weke kû mîna:


Dengê muzîka we bilind be


Barbarîyê li dora golê bikin (bi dengê hêla zirr zirê bikin)


Di trimpêlê/erebê de runin anjî razên/rakevin û masîyan bigrin


Trimpêla/ereba xwe di nîvê rêda (caddê'da) park bikin


Bela xwe di masîvanên dinê (bê hurmetîyê) bikin


Cîyê kû ne musaît be tu trempêl an maltrimpêl park kiri'be


Di trimpêlê de, çadirê de anjî devernî dinê razê û çengelên/şewkên te di nava avê de be. Mirov dikare di xanîkên ber avê de xwe rehet bike demek kin'de, bê balîf û bê Liêf. Eger na, hûnê razin, divê kû hûn çengelên/şewkên ke ji nava avê de derxînin.


AGAHDARÎ BE! Ew çend Mînanê kû em di'karin ji ber wê sedema qartên we yê masîyan bidin betalkirin û nahêlin hûn carek din'ê bên masîya bigrin.


Ev şert û qaîdan ji bona hemû mirovan derbast dibe


Dema kû we buyarê wilo/wisa/werê ne baş, bê kanûnî dîtin, me revêberîyê agahdar bikin bi rîya telefonê anjî mesajê da kû em bi kêyf û dilşah masîyên xwe bigrin û her mirov memnun be: SPAS ji were


Revebirîya hubo-långsjön

Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart= abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling

Copyright 2012 © All Rights Reserved