Svenska / Swedish

Regler för fisket i hubo-Långsjön


Personer som fiskar i långsjön är skyldiga att läsa reglerna.


Fiskekort.


Fiskekorten skall vara signerade att man godkänner reglerna.


Fiskekorten är personliga och identitet skall kunna styrkas med legitimation, gäller för 1 spö och max tre 3 fiskar per kort. Önskar man använda fler spön eller ta fler fiskar skall fler kort lösas. Max 3 kort per person och 12 timmars period räknat från fiskets början.


Barn till och med 12 år fiskar på målsmans kort med 1 spö per barn.


Detta gäller under förutsättning att de fiskar själva, kastar ut o vevar upp själva, eventuell fångst räknas på målsmans kort. Om vi påträffar personer där det är uppenbart att barnet inte kan fiska med den utrustning som målsman påstår är barnets kommer vi att skriva ut en kontrollavgift till målsman på 2000.- per spö för fiske med förmånga spön.


Från och med 14 maj 2017 gäller att man får max lösa 3 fiskekort per 12 timmars period räknat från fiskets början.Om 1 person löser fler än 3 kort räknas dessa som ogiltiga och personen riskerar kontrollavgift för fiske med för många spön.


12 timmars kort.


12 timmars korten är personliga skall fyllas i med datum & klockslag för fisketsstart, för & efternamn, ort samt telefon nummer.

Korten gäller i 12 timmar.


Förköpshäften, privat personer. 10 st 12 timmars kort.


Är personliga, får ej överlåtas, fylls i som ovan. Se hemsidan för mer information.


Förköpshäften företag. 25 st 12 timmars kort.


Riktat mot företag föreningar eller grupper, att dela ut bland sina anställda o andra. Se hemsidan för mer information.


Fiske i gemenskap med hänsyn till varandra.


§25” – Fiske sker i gemenskap men man har rätt att kräva 5m fritt åt vardera håll från spöet. Den som är först på plats har rätt till platsen. Om fler fiskar på samma område sker utkast rakt ut från fiskeplatsen.Man får inte reservera platser för personer som ska komma senare. Först på plats har rätt till den platsen. Om 1 person löst flera kort SKALL DENNES SPÖN ANVÄNDAS PÅ 1 OCH SAMMA PLATS. 1 person får alltså inte köpa 2 kort och reservera 2 bryggor.


Vindskydden tillhör alla som löst fiskekort.


Vindskydden är gemensamma och vi samsas i dem, ingen ensamrätt även om man är först där.Vi ber grupper som ej löst fiskekort respektera att vindskydden är avsedda för de som löst fiskekort eller vistas vid sjön med någon som löst fiskekort. Undantag för denna regel är då Karl Hedin-kojan (fd första vindskyddet är abonnerat, i kalendern ser man när det är bokat).


Återisättning av ädelfisk.


Om någon vill återsätta fisk så räknas dessa EJ bort från kvoten på 3 fiskar. Alltså 1 fiskekort 1 spö 3 fiskar och alla (Regnbåge, Öring, Röding) man får upp räknas.


Mäskning ej tillåten.


Detta bland annat för att förhindra extra gödning av sjön som dessutom medför syreförbrukning.


Flytring och båt etc är ej tillåtet.


Dvs endast fiske från land samt med vadstövlar/byxor ståendes på botten är tillåtet.


Kontrollavgifter vid brott mot regler.


Mäskning, 1000:- samt förverkat fiskekort.


Nedskräpning, kontrollavgift/städavgift 1000:- alternativt polisanmälan.


Dåligt, slarvigt eller ej ifyllda fiskekort där väsentliga uppgifter saknas 1000:-


Ej erlagd avgift. (glömt att betala men skrivet kort) kortavgift + 1000:-  allternativt olaga fiske


Fiske efter max antal fångade fiskar 2000:- samt 2000:- per extra fisk.


Fiske med för många spön 2000:- per extra spö


Fiske från ej tillåten fiskeplats 1000:- (Annat än fluga på Laxön tex)


Fiske från båt, flytring, kanot eller annan farkost4500:-


Fiske med otillåten metod/redskap t,ex handlina, håv, ryckfiske 4500:-


Skadegörelse minst 1000:- och eventuellt skadestånd.


Olaga fiske (olovligt fiske).


Konfiskering av all utrustning som används vid tillfället samt polisanmälan och skadeståndskrav.


Skadegörelse samt övriga ej nämnda otyg.


Förverkat fiskekort, skadestånd,  avstängning samt vid behov åtal.Vi förbehåller oss rätten att förverka fiskekort och stänga av personer från fiske i sjön som inte följer våra regler kraftigt stör andra fiskare eller på annat sätt uppför sig olämpligt.


Exempel på detta.


Spelar hög musik.


Gapar och skriker över sjön.


Sitter, sover i bilen och fiskar.


Parkerar bilen på vägen.


Uppträder hotfull mot medfiskare.


Uppställning/parkering av husvagnar på annan än anvisade platser.


Sover i bil tält vindskydd. ( är ok att vila en stund i vindskydden utan täcken kuddar mm) ska man sova SKALL spöna vevas upp.


Fiske från slutna utrymmen ( t,ex fisketält ) Vindskydd med 2 sidor stängda är okey.


Fiskar vid bokad betald uthyrt K-H kojan. Utomstående sällskap som ej är bokad den dagen


Observera att detta är exempel, det är vi som avgör vad som är skäl för att förverka fiskekorten.. Personer som frekvent bryter mot dessa regler kommer att stängas av från fortsatt fiske.


Dessa regler gäller alla.


Om ni ser nåt som inte verkar riktigt, var god att ringa/meddela oss i styrelsen, tänk på att det är ni ärliga fiskare som drabbas av andras lag och regelbrott.


Styrelsen hubo-långsjönFiske med lie ej tillåtet ;-)


Kalender med info om uthyrda dagar mm


Färgernas olika betydelser i kalendern

Gul=Dagens Datum

Grön=Fisk isatt

Svart=Hubo-kojan abonnerad (sjön öppen)

Orange=Sjön stängd inför tävling eller tävling

Copyright 2012 © All Rights Reserved